Biznes coaching

Coaching na świecie wykorzystywany jest najczęściej w biznesie. Cele biznesowe, często łatwo jest postawić, choć nie zawsze bywają stawiane trafnie. W coachingu biznesowym - czy też buissness coachingu - łatwo jest zaobserwować rezultat. Ten rezultat często przekłada się na duże pieniądze. Stąd i coaching biznesowy bywa droższy.

Skuteczność biznes coachingu?

Czy biznes coaching jest skuteczny? Bardzo skuteczny - ale jak zwykle w takich przypadkach, dużo zależy od samego coacha. Dobry coach z dużym doświadczeniem na stanowiskach menadżerskich może rzeczywiście w krótkim czasie doprowadzić do niezłych rezultatów, przekładalnych na niezłe pieniądze. Warto sprawdzić.

Co coachuje coach?

A raczej kogo coachuje coach. Szefa, zespół - wszystkich tych od których zależą decyzje bądź konkretne działania.